• Image One
  • Image Two
  • Image Three
  • Image Four
  • Image Four
  • Image Four
  • Image Four
  • Image Four


WYWIAD - PAMIĘĆ WODY, STRUKTURA
Jedną z zalet wody EKO-REDOX jest jej struktura heksagonalna. Co to oznacza, że woda jest strukturyzowana?


Struktura heksagonalna, czyli sześciokątna, to forma quasikrystaliczna występowania wody. Taka jej postać stwarza możliwość przebiegu najważniejszych reakcji biofizycznych i biochemicznych w organizmie. Struktura heksagonalna powstaje na skutek odpowiedniego ustawienia się dipolowych, czyli dwubiegunowych cząsteczek wody względem siebie.


Jak ważna dla organizmu człowieka jest woda strukturyzowana?


Woda strukturyzowana w porównaniu z wodą o zniszczonej strukturze, np. wodociągową, znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu, a także aktywniej reaguje ze składnikami biologicznymi i mineralnymi w nim obecnymi. Heksagonalny układ cząsteczek wody tworzy warstwę ochronną wokół zdrowych komórek, nieprzepuszczającą wirusów, bakterii itp. czynników. Taki rodzaj ochrony nie istnieje wokół komórek chorych. Picie czystej, strukturyzowanej wody nie tylko pozwala uniknąć wielu chorób, ale również wzmacnia psychofizyczne zdolności człowieka. Taka woda wzmacnia pamięć. Wiemy przecież, że mózg składa się w ok. 85÷90% z wody. Prof. Mu Shik Jhon wykazał m.in., że picie wody heksagonalnej przyspiesza transport składników pokarmowych poprzez okrężnicę, zmniejsza zaparcia i zmniejsza dyskomfort jelit. Sześciokątna wodna struktura tworzy płynną siatkę krystaliczną, umożliwiającą sprawną komunikację wewnątrz i międzykomórkową, sprzyjającą aktywacji enzymów i optymalizacji procesów metabolicznych. Wpływa to zdecydowanie na polepszenie funkcjonowania organizmu pod każdym względem. Tak więc wewnętrzna struktura wody stanowi ważny czynnik decydujący o jej jakości.


Skąd można pozyskać wodę strukturyzowaną?


Organizm sam potrafi strukturyzować wodę. Wymaga to jednak bardzo dużej ilości energii. Można ją zaoszczędzić, jeśli będzie się do organizmu podawać wodę już ustrukturyzowaną, co wzmacnia procesy regeneracji, samouzdrawiania i witalizacji. Najprostszym sposobem, będącym jednocześnie jej energetycznym i informacyjnym oczyszczaniem, jest zamrożenie wody, przetrzymanie przez pewien czas w postaci lodu i następnie rozmrożenie. Uzyskuje się ją również w postaci soków ze świeżo wyciśniętych warzyw i owoców. Wodę strukturyzować można także w prosty sposób przy pomocy domowych urządzeń do magnetostymulacji i magnetorelaksacji, urządzeń emitujących fale milimetrowe i za pomocą stymulatorów energii, czyli energetyzatorów.


Są też możliwości wspomagania organizmu w przetwarzaniu zwykłej wody, już spożytej, w strukturyzowaną. W jaki sposób to się robi?


Wypijamy dziennie około półtora do dwóch litrów wody. Przeciętnie ludzki organizm zawiera jej aż około 50 litrów. Dlatego istotnym działaniem jest, aby poddać strukturyzacji całą wodę znajdującą się w ciele człowieka. Wystarczy codziennie przykładać na kilka minut np. aplikatory magnetostymulacyjne czy energetyzatory w okolicy tętnic, wątroby lub nerek. Przez nerki przepływa krew w ilości około 1 l/min. W dodatku przykładanie aplikatora na nerki oczyści je z piasku i kamieni, ponieważ magnetostymulacja orientuje dipole wody nie dopuszczając do agregacji i krystalizacji mineralnych cząstek lub odwraca te procesy. Strukturyzowana woda rozpuszcza i usuwa z organizmu nadmiar wszelkich soli. Zjawisko to jest przecież wykorzystywane w technice w oczyszczaniu instalacji wodociągowych czy centralnego ogrzewania z kamienia kotłowego poprzez stosowanie specjalnych magnetyzerów.


Interesującą cechą wody jest jej pamięć. Na czym polega to zjawisko?


Woda jest nośnikiem i przekaźnikiem elektromagnetycznego sygnału molekularnego. Cząsteczki wody emitują sygnały elektromagnetyczne stając się zarówno nadajnikami, jak i odbiornikami. Dzięki temu woda posiada swoistą pamięć molekularną, której podłożem są zjawiska elektromagnetyczne pośredniczące przy przekazywaniu informacji między cząsteczkami. Elektromagnetyczne sygnały zapisane są w pamięci wody, która jest zdolna do ich przechowywania i przenoszenia. To woda odpowiada za przekazywanie molekularnej informacji między cząsteczkami substancji, w tym żywych komórek. Struktury wodne mogą zapisywać informacje biologiczne, chemiczne, fizyczne, a także mentalne. Woda jawi się więc jako fenomenalna wręcz substancja o nieprawdopodobnej złożoności i niesamowitej zdolności do kodowania, zapamiętywania, przechowywania i przekazywania wszelkiej informacji. Według słynnego prof. Ernsta R. Mułdaszewa, woda odznacza się znacznie większą pojemnością pamięci niż ludzkie geny. W tym kontekście można zastanawiać się nad właściwościami wody z oczyszczonych ścieków. Woda ta jest z pewnością czysta biologicznie i w dużym stopniu chemicznie, ale co zostało zakodowane w pamięci takiej wody? Jakie są naprawdę jej własności? Czy nie należałoby poddać takiej wody działaniu dodatkowych systemów naprawczych, np. magnetyzowaniu?


W jaki sposób można pozytywnie zaprogramować wodę?


Programowanie wody jest możliwe dzięki jej pamięci molekularnej. Istotę tego programowania można porównać do układanki literowej. Z tych samych liter można ułożyć różne słowa o różnym znaczeniu, niosące różne informacje. Takimi literami w przypadku wody są jej cząsteczki. Na sposób ich ustawienia wpływ ma wiele czynników. Ten sposób ustawienia jest swoistym kodem zawierającym cały szereg informacji i nadający odpowiednie jej właściwości. Podobnie, jak w przypadku kodu genetycznego organizmów żywych. Zmiana ustawienia cząsteczek, to zmieniona informacja i zmienione właściwości. Dla jeszcze lepszego zobrazowania zagadnienia można posłużyć się przykładem grafitu i diamentu. Oba minerały to węgiel. Jednak grafit jest czarny i kruchy, zaś diament przezroczysty i twardy. Różnice tych właściwości spowodowane zostały innym ułożeniem atomów w kryształach obu minerałów. Interesujące jest to, że woda potrafi przez pewien czas zachować zmienione właściwości po usunięciu wpływów zewnętrznych. I tę cechę nazwano właśnie pamięcią strukturalną. Na niej opiera się działanie preparatów homeopatycznych o wysokich potencjałach, które nie zawierając praktycznie pierwotnej substancji czynnej, przekazują jej cechy chemiczne i fizyczne, a nie ją samą. Pójdźmy jeszcze dalej. Woda poddaje się wpływom ludzkich uczuć i stanów świadomości oraz je magazynuje. Można więc zaprogramować wodę zadając informację uzdrawiającą. Każdy człowiek jest w stanie zmienić energetyczne parametry wody celowym, mentalnym oddziaływaniem. Szczególnie duże zmiany w wodzie wywołują dźwięki: słowa i muzyka, czyli fale akustyczne. Woda zapamiętuje dźwięk, światło, kolor, muzykę, myśli, idee, modlitwy. Człowiek składa się przeciętnie w 75% z wody, więc wszelkie oddziaływania programują wodę, z której się składamy.


Kolejną interesującą cechą wody jest to, że posiada napięcie powierzchniowe. Jakie są z tego korzyści?


Dzięki napięciu powierzchniowemu mamy do czynienia ze zjawiskiem kapilarnym. Dzięki niemu woda transportowana jest w roślinach na znaczne wysokości, wbrew sile ciążenia. Umożliwia to zaopatrywanie w składniki pokarmowe nawet najwyższych partii tak potężnych i wysokich drzew, jakimi są sekwoje, których wysokość sięga nawet 100 m. W organizmie człowieka krew poprzez naczynia włosowate dociera do najodleglejszych tkanek, bez konieczności stosowania bardzo wysokich ciśnień. Zjawisko kapilarne ma ogromne znaczenie dla całego życia fauny i flory, formowania struktur minerałów oraz urodzajności gleb. Umożliwia ono m.in. podsiąkanie wody z głębi gleby, aż do górnych jej warstw.


Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem. Co z tego wynika?


To prawda. Woda ze względu na spolaryzowanie cząsteczek, potrafi rozpuścić prawie wszystko, jest to tylko kwestią czasu. Rozpuszcza się w niej więcej substancji niż w jakimkolwiek innym ośrodku. Woda rozpuszcza wszelkie składniki pożywienia, by mogły być przetransportowane do każdej komórki naszych ciał. Rozpuszcza także substancje dla organizmu zbędne, a następnie transportuje je na zewnątrz. Jedynie czysta, nienasycona związkami chemicznymi woda, jest w stanie systematycznie wypłukiwać z organizmu wszelkie produkty przemiany materii.


Dlaczego mówi się, że woda działa jak akumulator ciepła?


Spośród niezwykłych cech wody, jedną z nich najważniejszą, jest ogromna pojemność cieplna. Wyraża się ją poprzez parametr zwany ciepłem właściwym. To ilość energii potrzebna do podniesienia temperatury 1 kg danej substancji o 10C. W przypadku wody parametr ten jest wyjątkowo wysoki - wynosi 4187 J/kg0C w temperaturze 200C. Potrzeba dużo energii, aby ją ogrzać, a ochładza się długo. Z tego względu morza i oceany świata stanowią gigantyczny termoregulator stabilizujący wahania temperatury całego globu. Gdyby nie woda i jej wspaniałe zdolności akumulacji energii cieplnej, skoki temperatury powietrza między nocą, a dniem wynosiłyby kilkaset stopni. Powodowałoby to na Ziemi straszliwe kataklizmy w postaci potężnych huraganów. Woda utrzymuje również temperaturę ciała na odpowiednim poziomie i chroni bardzo skutecznie ludzki organizm zarówno przed przegrzaniem jak i wyziębieniem. Warto tu wyjaśnić pewną sprawę. Otóż dla każdej substancji pojemność cieplna zależy od temperatury i wraz z jej wzrostem rośnie. Wyjątkiem jest woda. W przedziale temperatur od 00 C do ok. 36,50C jej pojemność cieplna maleje, osiągając minimalną wartość dla 36,790C, a przy dalszym wzroście temperatury rośnie. Dzięki tej minimalnej pojemności cieplnej najłatwiej jest wyregulować temperaturę organizmu. Przy obniżaniu i zwiększaniu temperatury, zwiększa się jej pojemność cieplna, co przeciwdziała wychłodzeniu i przegrzaniu organizmu. Dzięki tej niesamowitej właściwości wody, temperatura naszego ciała podczas gorączki rośnie wolniej.


Dlaczego lód jest dobrym izolatorem cieplnym?


Lód działa jak izolator, ponieważ charakteryzuje się złym przewodnictwem cieplnym i zabezpiecza głębsze warstwy wody przed zamarzaniem, chroniąc w ten sposób żyjące tam organizmy. Dzieje się tak ze względu na nietypowy układu wiązań cząsteczek wody. W przypadku jej zamarzania, następuje zamiana wiązań bardziej gęstych na luźniejsze, dzięki czemu ta sama masa wody musi zwiększyć swoją objętość. Gdyby woda nie miała tej niepowtarzalnej cechy, wówczas każdej zimy opadałoby na dno coraz więcej lodu, gdzie następnego lata promienie słoneczne nie zdołałyby go roztopić. W krótkim czasie woda w większości rzek i jezior, a nawet mórz zamieniłaby się w lód.


Czy są jeszcze jakieś inne wyjątkowe właściwości wody związane z jej temperaturą?


Tak. W miarę ochładzania się wody w jeziorach, rzekach i morzach, staje się ona cięższa i opada głębiej. Wskutek tego lżejsza i cieplejsza woda jest wypychana na powierzchnię. Kiedy zbliża się jednak punkt krzepnięcia, czyli zamarzania, proces ten odwraca się! Zimna woda po obniżeniu się temperatury poniżej 3,980C, rozszerza się, czyli zaczyna zwiększać swoją objętość. Do dziś nikt nie wie, dlaczego woda ma maksymalną gęstość właśnie w temperaturze 3,980C.


Na czym polega zjawisko zwane efektem Mpemby?


Efekt Mpemby, to zjawisko szybszego zamarzania wody ciepłej w porównaniu z zimną. Jest ono znane od wieków. Już 300 lat p.n.e. pisał o tym Arystoteles. Podpowiadał także, że aby szybko ostudzić gorącą wodę, należy poddać ją działaniu pełnego słońca. W 1969 r. pismo „New Scientist” opisało spostrzeżenia ucznia z Tanzanii, Erasto Mpemby, dotyczące tego dziwnego zjawiska. Tanzański uczeń stał się sławny, a zjawisko, na które zwrócił uwagę po wiekach od pierwszych zapisanych przez Arystotelesa obserwacjach, nazwano efektem Mpemby. Zjawisko było więc rejestrowane przez setki i nawet tysiące lat, ale nikt nie umiał wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Nauka nie potrafi tego wyjaśnić i dzisiaj, co jest przyczyną bólów głowy fizyków. Próbuje się wyjaśnić dziwne zachowanie się wody sięgając do zjawiska parowania, konwekcji, istnienia gazów rozpuszczonych w wodzie, zjawiska superprzechłodzenia wody, ale wszystko to nie zadowala naukowców. Woda nadal skrzętnie ukrywa wiele ze swoich tajemnic…WYWIAD - CZYM JEST ZDROWA WODA?
Dlaczego woda jest tak ważną substancją dla naszego życia i dla całej Ziemi? Czy woda z kranu nadaje się do picia?

DLACZEGO SUPLEMENTACJA JEST NIEZBĘDNA? POWODY, KORZYŚCI
W roku 390 p.n.e. Hipokrates, ojciec medycyny, powiedział: „Wszystkie choroby przychodzą do człowieka przez usta wraz z pożywieniem. Niech pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem”.

CO TO JEST ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA?
Pojęcie żywność funkcjonalna zostało użyte po raz pierwszy w 1984 roku w Japonii.

ZNACZENIE SPOŻYWANIA OWOCÓW I WARZYW. CZY SUPLEMENTY MOGĄ JE ZASTĄPIĆ?
Wkrótce ..

Powrót do początku strony